Telefon: +387 51 921 317
Mobitel: +387 63 394 281
+387 63 394 283
E-mail: info@ekobih.ba1 / 3

MULALIĆ EKOLOGIJA
otkup otpadnog jestivog ulja
2 / 3

RECIKLIRAMO
otpadno jestivo ulje i masti
3 / 3

ZAŠTITA OKOLIŠA
- sada i za budućnost -MULALIĆ EKOLOGIJA, otkup otpadnog jestivog ulja


Osnovna djelatnost firme Mulalić d.o.o. je sakupljanje i otkup otpadnog jestivog ulja i masti na području Bosne i Hercegovine. Nudimo Vam brzo i kvalitetno sakupljanje otpadnih jestivih ulja.


POČNITE I VI RECIKLIRATI!

Mulalić d.o.o., Gradiška

Preduzeće Mulalić d.o.o. je firma u privatnom vlasništvu, osnovana 2005 godine sa sjedištem u Dubravama. Djelatnost firme je sakupljanje i otkup otpadnog jestivog ulja i masti.

Nudimo brzo i kvalitetno sakupljanje otpadnih jestivih ulja. Prisutni smo na području cijele Bosne i Hercegovine sa oko 400 zadovoljnih poslovnih partnera kojima sakupljamo navedeni otpad. Tako sakupljene sirovine plasiramo na tržište EU.

Vizija poduzeća MULALIĆ EKOLOGIJA

Vizija preduzeća MULALIĆ EKOLOGIJA je biti pouzdan dugoročni partner na području sakupljanja otpadnih jestivih ulja na tržištu Bosne i Hercegovine, poštujući najviše standarde u rukovanju otpadnim jestivim uljima i mastima, što dokazuje certifikat ISCC EU koji je preduzeće dobilo 2013. godine.

Firma je aktivno počela sa sakupljanjem i otkupom korištenog jestivog ulja prije 11 godina i sada smo na području BiH vodeća firma. Samim tim firma je ostvarila znatan razvoj i uspijeh koji je dao evidentne i pozitivne rezultate.
Povećanjem potrebe za sirovinama preduzeće MULALIĆ EKOLOGIJA razvija i širi sopstvenu mrežu za sakupljanje i otkup otadnog jestivog ulja iz kuhinja, restorana, hotela, motela, ribarnica i od svih ostalih subjekata koji u svojoj djelatnosti proizvode ovu vrstu otpada.

Kako do nas?

Naši podaci:

Adresa: Mulalić d.o.o. Dubrave br. 3, 78411 Dubrave –Gradiška
Tel: +387 51 921 317
Mob: +387 63 394 281 , +387 63 394 283
E-mail: info@ekobih.ba
Web: www.ekobih.ba

PDV: 402527200003
JIB: 4402527200003

Sakupljanje i otkup otpadnog jestivog ulja

Sakupljanje i otkup otpadnog jestiviog ulja obavljamo na slijedeći način:

Potpisuje se ugovor o otkupu otpadnog jestivog ulja,
Dostavljamo vam ambalažu od za odlaganje otpadnog jestivog ulja,
Redoviti odvoz o našem trošku (po potrebi, odnosno količini koju skupite),
Kod svakog preuzimanje otpadnog jestivog ulja naš vozač vam ovjerava prateći list.

NLB Razvojna Banka A.D
Devizni račun: 10910455
Transakcijski račun: 5620108027567812
SWIFT: RAZBBA22
IBAN: BA395620108048059353

Naš cilj je da svojim kvalitetom i kapacitetom zadovoljimo potrebe na području sakupljanja otpadnih jestivih ulja i masti na tržištu kao i da budemo pouzdan i dugoročan partner, s toga smo stalno u procesu inovacija i idemo u korak sa tehničko tehnološkim dostignućima.

Navigacija

Informacije

Partnerska firma

Copyright © 2017. All Rights Reserved. Design by Adis Salihodžić